Ochrana oken před plísní - Větrací klapka

Větrací klapky REGEL-air® zajišťují regulovaný přívod čerstvého vzduchu do místností. Tak je možné udržet relativní vlhkost v místnostech pod kritickou mezí. Tím je zabráněno tvorbě plísní a také je zajištěn neustálý odvod škodlivin z místností.
Při použití větracího systému REGEL-air® PLUS lze pomocí jednoho okna vyměnit až 18m3/hod vzduchu.

Větrací klapky REGEL-air® jsou vybaveny regulačními prvky, které automaticky reagují na tlak větru. To znamená, že při silnějším větru dochází k plynulému zavírání klapky. Tím se zabraňuje průvanu. Pomine-li silný vítr, klapky se zcela automaticky opět více otevřou. Tak je bezproblémově zajištěn požadavek na automatické větrání proti tvorbě plísní, a to bez zásahu uživatele bytu.

Samoregulační větrací klapky REGEL-air® za Vás větrají 24 hodin denně. 

Přívod spalovacího vzduchu!

Větrací klapky REGEL-air® typ K a H se používají pro přívod spalovacího vzduchu. Plynové spotřebiče i spotřebiče na pevná paliva tak mohou dokonale spalovat a obyvatelům bytu/domu atd. nehrozí otrava oxidem uhelnatým.
Spalovací vzduch se přivádí z více oken v rámci celého bytu. Celý systém se doplňuje o přepouštěcí těsnění do interiérových dveří. Uživatele bytu neobtežuje hluk, ani pocit chladu, plynový spotřebič má i přesto potřebné množství spalovacího vzduchu zajištěno.

Větrací klapky REGEL-air® se montují do falcu (funkční spáry) mezi rámem a křídlem okna a při zavřeném okně nejsou vidět z interiéru ani z exteriéru. Přitom není třeba žádného frézování do rámů ani křídel oken.

Větrací klapky REGEL-air® se používají pro plastová, dřevěná a dřevo-hliníková okna. Klapky je možné namontovat nejen při výrobě těchto oken, ale bezproblémově je možná dodatečná montáž do již zabudovaných oken.

Výhody klapek REGEL-air®:

  • zcela automatické větrání
  • automatická regulace dodaného množství vzduchu při různé "síle" větru
  • u zavřeného okna klapky nejsou prakticky vidět
  • při nárazovém větru se klapka významně zavře a nedojde tak k průvanu
  • pojišťovny nijak nezpochybňují použití klapek REGEL-air®

REDUKCE VZDUŠNÉ VLHKOSTI

Dnešní doba přináší svá pozitiva v podobě úspor nákladů za topení.
Zateplením fasády, výměnou starých netěsných dřevěných oken za nová těsná plastová však naprosto razantně poklesne množství vzduchu dodaného do objektu tzv. infiltrací, chcete-li prouděním vzduchu netěsnostmi v obálce domu.

Pro takto izolované objekty vysoce vzrůstá potřeba výměny vzduchu. Běžná domácnost by měla každé 3 hodiny nárazově otevřít okna a vzduch kompletně "vyměnit". Není žádným tajemstvím, že 4 členná rodina (2 dospělí, 2 děti ve školním věku) běžně vyprodukují za den 8-12 litrů vodních par. Tyto páry je nutné z objektů odvést pryč!

Zima, hluk, déšť, sněžení i bezpečnostní riziko, to je jen malý výčet důvodů, proč obyvatelé bytů s takovouto frekvencí nevětrají. Z dlouhodobého hlediska vytváří vyšší relativní vlhkost (nad 55%) ideální podmínky pro vznik a růst plísní. Ty se stávají fenomenálním důsledkem nedostatečného větrání.

Klapky REGEL-air® však takovýto problém dokážou bezpečně a bezobslužně vyřešit. Stačí Vám nainstalovat vhodný počet klapek a o vše ostatní se klapky již postarají automaticky.

Montáž od 1. 299 Kč/ křídlo + cestovné