Okenní technik Vojťas

Servis - renovace oken a dveří Vojťas ( 1997 - 2019 ) Provozní servis a údržba oken a dveří.

Nová plastová, hliníková i dřevěná okna a dveře obvykle dělají svým majitelům radost. Ušetří mnoho energie za vytápění a vypadají pěkně. Ovšem žádná věc na světě není stále krásná a stále funkční sama o sobě. Jako o všechno - také o okna a dveře je potřeba se pravidelně starat. Základem pravidelné údržby oken je seřízení a promazání kování. U dřevěných oken a dveří se přidává ještě péče o povrchovou úpravu.

Naše působnost: po celém Pelhřimovsku - Jihlavsku i po celé Vysočině

SERVIS OKEN - SERVIS DVEŘÍ - PROMAZÁNÍ OKEN A DVEŘÍ - KONTROLA A VÝMĚNA OKENNÍHO A DVEŘNÍHO TĚSNĚNÍ

Plastová, hliníková i dřevěná okna dnes většinou používají takzvané obvodové kování. 

Abyste jeho výhody využili naplno, musíte se o něj starat.
Pokud máte moderní okna s celoobvodovým kováním, je dobré věnovat jim trochu více pozornosti. Při zanedbání údržby si můžete výrazně zkrátit jejich životnost. Totéž se týká i správného seřízení oken, které je ideální dělat na jaře. Pokud ale v době velkých teplotních výkyvů okna nepracují správně, musíte jejich seřízení opakovat.

Pravidelná údržba oken

Pokud jste ještě nestihli okna po zimě umýt, je nejvyšší čas. Většina výrobců totiž doporučuje očistu alespoň dvakrát do roka. Při té příležitosti je dobré věnovat pozornost kování i těsnění. Pokud okna drhnou, kličkami jde hůře otáčet nebo okny dokonce zatéká, je nejvyšší čas kování promazat a seřídit. Ideální doba pro seřízení je jaro, rozdíl teplot v bytě a venku je malý, a to umožňuje seřídit optimálně přítlak křídel. U drhnoucích oken hrozí, že se mechanicky opotřebí části kování a časem budou okna potřebovat i větší servisní zásah.

Moderní okna se při otočení kličky dolů do svislé polohy uzamknou hned na několika místech po svém obvodu. Tím se dosáhne rovnoměrného přitlačení okenního křídla na rám a tím pádem lepšího těsnění. První známkou toho, že něco není v pořádku, je ztížený chod či drhnutí při zavírání a otevírání okna nebo při pohybu kličkou. V první řadě je potřeba mechanizmus po obvodu okenního (či dveřního) křídla vizuálně zkontrolovat.

Aby vše fungovalo tak, jak má, je třeba obvodové kování udržovat v dobrém stavu. Jde především o mazání pohyblivých částí a funkčních ploch a také o občasné seřízení. Správné seřízení oken snižuje tepelné ztráty, což redukuje náklady na vytápění, a prodlužuje jejich životnost. Přes netěsná okna může uniknout až 25 % tepla. Proto právě teď, před zimou, je dobré okna a balkónové dveře zkontrolovat a věnovat jim patřičnou péči.

Když se po sobě třou kovové plochy bez maziva, vysoké tření vyžaduje větší sílu a současně dochází k jejich nadměrnému opotřebení. Proto bychom je měli nejlépe každý rok nechat odborně promazat a seřídit. Stačí slabá vrstva plastického maziva.

Olej je řídký, takže ze svislých ploch steče a neplní svou funkci. Navíc by stékající olej mohl znečistit rám okna i okolí. Mazivo se musí nanášet pouze na pohyblivé části a třecí plochy.

Základní seřízení

Pokud ani po promazání okno či balkónové dveře nefungují hladce, bude problém v mechanizmu zámku. Svépomocí zvládnete seřídit zvedací systém, který při zavírání křídla zajišťuje jeho přizvednutí do správné polohy vůči rámu. Netěsnost může být způsobena také zašpiněním nebo poškozením těsnění. Dobrou izolaci zajistí jen optimálně seřízená okna. Okenní křídlo je osazeno v rámu na seřiditelných závěsech. Po obvodu okenního křídla je kování vybaveno několika uzavíracími čepy, které při zavření okna zapadnou do kamenů na rámu. Všechny tyto body jsou spojeny pomocí táhel a v rozích pomocí kovových planžet, to umožňuje ovládání okna jednou kličkou. I když jste po montáži převzali seřízená okna, teplotní změny a sesedání konstrukce domu si může časem vyžádat korekci seřízení.